Forensisch DNA-onderzoek

Het forensisch DNA-onderzoek vindt plaats in een nieuw en volledig uitgerust laboratorium dat in overeenstemming met de NEN-EN ISO/IEC 17025 norm is geaccrediteerd. Dit biedt u zekerheid over de kwaliteit van onze producten en diensten. Hiermee voldoet DNalysis Maastricht aan de wettelijke vereiste dat het forensisch DNA-onderzoek dient te worden uitgevoerd in een geaccrediteerd onderzoekslaboratorium.

In de rechtsketen wordt grote waarde gehecht aan de resultaten van DNA-onderzoek. Bij een DNA-onderzoek worden specifieke, persoonsgebonden DNA-kenmerken bepaald. Deze specifieke DNA-kenmerken vormen samen het DNA-profiel. Het DNA-profiel kan gebruikt worden voor vergelijkend DNA-onderzoek. Een DNA-profiel kan worden opgesteld uit bijvoorbeeld bloed, sperma, speeksel of huidcellen. Het DNA-laboratorium heeft zich gespecialiseerd in het genereren van DNA-profielen uit huidcellen, afkomstig van bijvoorbeeld tie-wraps, hulzen of tape.

Het DNA-laboratorium is ISO/IEC 17025 geaccrediteerd voor het hele onderzoekstraject, inclusief bemonstering en vooronderzoek van sporendragers, waarbij de aard van het celmateriaal bepaald wordt (bijvoorbeeld bloed, speeksel of sperma).

Uiteraard is er de mogelijkheid om spoedonderzoek aan te vragen. Dit kan ook plaatsvinden op complex onderzoeksmateriaal, zoals contactsporen.

Het DNA-laboratorium verricht onderzoek in opdracht van het Openbaar Ministerie, maar doet ook onderzoek ten behoeve van andere partijen, zoals de advocatuur. Hierbij kan gedacht worden aan advies ten aanzien van bijvoorbeeld de interpretatie van rapportages, maar ook contra-expertise onderzoeken op sporendragers of DNA-extracten.

Het is ook mogelijk om een verwantschapsonderzoek uit te voeren waarbij bepaald wordt of er een familiair verband is, zoals bijvoorbeeld een vaderschapstest.

DNalysis Maastricht voert forensisch onderzoek uit in opdracht van The Maastricht Forensic Institute (TMFI). Voor meer informatie met betrekking tot forensisch DNA-onderzoek, kunt u contact opnemen met het TMFI via telefoonnummer +31 (0) 43 388 2198, emailadres info@tmfi.nl of website: www.tmfi.nl.