Y-chromosomaal DNA-onderzoek

Het menselijk erfelijk materiaal, het DNA, is aanwezig in 23 paar chromosomen. Het betreft 22 autosomale chromsomen en 1 paar geslachtschromosomen, te weten het X en Y chromosoom. Vrouwen hebben twee X-chromosomen (XX) en mannen hebben zowel een X-chromosoom als een Y-chromosoom (XY). Een kind erft van beide ouders een chromosoom. Het Y-chromosoom erft over in de mannelijke lijn en wordt zodoende uitsluitend van vader op zoon doorgegeven. Tijdens het doorgeven kan dit Y-chromosoom niet of nauwelijks veranderen en daardoor blijft dit vele generaties identiek.

Y-chromosomaal onderzoek kan uitkomst bieden in zedenzaken waarbij de analyse van vaginale uitstrijkjes mengprofielen oplevert waarin de autosomale DNA-allelen van slachtoffer en dader vaak moeilijk zijn te onderscheiden. Y-chromosomaal DNA-onderzoek maakt het mogelijk een groot aantal DNA-kenmerken op het Y-chromosoom te bepalen. De hypervariabelen gebieden op het DNA van het Y-chromosoom kunnen nauwkeurig worden geanalyseerd. Y-chromosomaal DNA-onderzoek kan ook worden gebruikt om de etnische oorsprong te bepalen. Een Y-chromosomaal DNA-profiel is minder onderscheidend dan een autosomaal DNA-profiel.

DNalysis Maastricht voert forensisch onderzoek uit in opdracht van The Maastricht Forensic Institute (TMFI). Voor meer informatie met betrekking tot forensisch DNA-onderzoek, kunt u contact opnemen met het TMFI via telefoonnummer +31 (0) 43 388 2198, emailadres info@tmfi.nl of website: www.tmfi.nl.