Verwantschaponderzoek

Verwantschapsonderzoek is het onderzoek naar de biologische verwantschap tussen (mogelijke) familieleden. Verwantschapsonderzoek kan worden uitgevoerd wanneer er verschil van mening of twijfel bestaat over de biologische relatie. Voor het uitvoeren van een verwantschapsonderzoek wordt gebruik gemaakt van biologisch materiaal (wangslijmvlies of bloed) van de testpersonen. Ook is het eventueel mogelijk om tanden, haren, kledingstukken of andere persoonlijke eigendommen te onderzoeken.

Het meest voorkomende verwantschapsonderzoek is de vaderschapstest. Naast ouderschapstesten is het ook mogelijk om tweeling-onderzoek of grootouderonderzoek uit te voeren). Hoe meer personen bij het onderzoek betrokken kunnen worden, des te meer informatie kan worden verkregen. 

DNalysis Maastricht voert verwantschapsonderzoek uit in opdracht van The Maastricht Forensic Institute (TMFI). Voor meer informatie met betrekking tot verwantschapsonderzoek, kunt u contact opnemen met het TMFI via telefoonnummer +31 (0) 43 388 2198, emailadres info@tmfi.nl of website: www.tmfi.nl.